DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil mensen in de Ziektewet meer uit de uitkering halen en aan het werk helpen.

De VVD-bewindsman maakte dat vrijdag na afloop van de ministerraad duidelijk. Binnenkort stuurt hij hierover een brief aan de Tweede Kamer.

Kamp stuitte enkele maanden geleden in de Kamer op twijfel bij gedoogpartner PVV over het kabinetsplan om de duur van de WW bij zieke werklozen in te korten met de periode dat ze in de Ziektewet zitten.

De PVV heeft met regeringspartijen VVD en CDA afgesproken dat er niet wordt getornd aan de WW. PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar zei dat bezuinigingen die met de plannen zijn gemoeid maar behaald moeten worden door werklozen sneller uit de Ziektewet te krijgen.

Geen vaste werkgever

In de Ziektewet zitten zieken die geen vaste werkgever hebben, zoals WW'ers en uitzendkrachten, of vrouwen die door een zwangerschap of bevalling ziek zijn geworden. Volgens Kamp gaat het om een groep van ongeveer 100.000 mensen, waarvan er relatief veel uiteindelijk in regelingen voor arbeidsongeschiktheid belanden.

De minister stelde dat modernisering van de Ziektewet is achtergebleven sinds de hervorming van de WAO tot de WIA en de invoering van de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij verzuim van personeel.

Betalingsplicht

Door die betalingsplicht voor de eerste twee ziektejaren doen vaste werkgevers meer om het verzuim van hun werknemers zo kort mogelijk te houden.

Kamp wil nu met werkgevers en de vakbeweging praten over hoe de Ziektewet ''activerender'' gemaakt kan worden. De minister wil daarbij ook spreken met de uitzendbranche. Volgens hem moet bekeken worden of en hoe oude werkgevers van de zieke tijdelijke krachten en WW'ers mee kunnen helpen om mensen sneller uit de Ziektewet te krijgen.