AMSTERDAM - Deelnemers aan de Stemwijzer Eerste Kamer hechten het meeste belang aan financiële zaken. Van de bijna 328.000 deelnemers die de test woensdagmiddag hadden ingevuld, lieten ruim 100.000 de toekomst van de hypotheekrente zwaar wegen in hun keuze.

De AOW-leeftijd en de verhoging van het collegegeld voor langstudeerders staan op de tweede en derde plaats.

Stemwijzer heeft naast de vijf provinciale sites ook een stemhulp gelanceerd die rekening houdt met de door de kiezer gewenste samenstelling van de Eerste Kamer. Die wordt niet rechtstreeks gekozen, maar door de leden van Provinciale Staten.

De zetelverdeling in de Eerste Kamer is van groot belang voor de huidige minderheidscoalitie van VVD en CDA, die regeert met gedoogsteun van de PVV. Als die drie partijen samen geen meerderheid verwerven in de Senaat, wordt het vermoedelijk voor het kabinet erg moeilijk om het regeerakkoord uit te voeren.

Hypotheekrente

Deelnemers aan de Stemwijzer Eerste Kamer geven antwoord op 24 stellingen over landelijke politieke kwesties. Daarna kunnen ze bepaalde onderwerpen desgewenst meer gewicht geven in de totstandkoming van het stemadvies. Uit cijfers op de site blijkt dat ruim 100.000 gebruikers dat hebben gedaan bij de stelling dat de aftrek van de hypotheekrente de komende jaren onaangetast moet blijven.

Over de stelling zelf zijn deelnemers niet eensgezind: 53 procent is het met de stelling eens, 33 procent is het oneens. De overige deelnemers hebben een andere mening of hebben de vraag overgeslagen.

AOW

Ook de eventuele aanpassing van de AOW-leeftijd is een heet hangijzer: bijna 83.000 deelnemers geven extra gewicht aan hun antwoord op de stelling dat iemand ook in de toekomst vanaf zijn 65e een AOW-uitkering moet ontvangen. Van alle deelnemers aan de Stemwijzer is 55 procent het daarmee eens, en 37 procent is het oneens.

Collegegeld

De meeste deelnemers zijn het oneens met het voornemen van het kabinet om het collegegeld fors te verhogen voor studenten die meer dan een jaar te lang over hun studie doen. Van de deelnemers zegt 56 procent zich daar niet in te kunnen vinden.

Een derde (33 procent) is het wel eens met het plan, 11 procent heeft een andere mening. De stelling over het collegegeld werd tot woensdagmiddag door ruim 72.000 mensen als extra belangrijk aangeduid.

Tweede Kamer

Een stelling over het ledenaantal van de Tweede Kamer wordt het minst belangrijk gevonden. Volgens het regeerakkoord zouden in de toekomst niet 150, maar slechts 100 leden in de Tweede Kamer moeten plaatsnemen.

Iets meer dan 15.000 van de bijna 328.000 deelnemers vinden die stelling extra wegen. Van alle deelnemers vindt 57 procent dat het bij het oude moet blijven. Zo'n 20 procent is het daar niet mee eens, 22 procent heeft een andere mening.

Koningin

Ook over de rol van de koningin lijken deelnemers zich niet erg druk te maken. De stelling dat zij zich zou moeten beperken tot louter ceremoniële taken staat op de 22e plaats op de ranglijst, met ruim 27.000 deelnemers. Een meerderheid (57 procent) van de gebruikers van Stemwijzer is het met die stelling eens.