DEN HAAG - De linkse oppositie enerzijds en VVD, CDA en de PVV anderzijds vlogen elkaar dinsdag in het laatste debat voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag flink in de haren over plannen om de bijstand aan te passen.

Volgens PvdA-leider Job Cohen wordt in de bijstand in de plannen ''aanzienlijk gesnoeid’’.

Een moeder zou haar volledige uitkering van 1180 euro kunnen verliezen als haar volwassen en thuiswonende zoon 1500 euro zou gaan verdienen. ''Onrechtvaardig, oneerlijk en asociaal’’, aldus Cohen.

PVV-lijsttrekker Machiel de Graaf verweet Cohen dat hij oordeelt over ''niet bestaande of statusloze voorstellen’’. Het ambtelijke document kan volgens hem nog ''aan alle kanten worden aangepast’’.

Volgens De Graaf is het niet eerlijk om vier bijstandsuitkeringen in een huishouden te hebben als bij de buren een vader werkt met drie kinderen en moet sappelen om rond te komen.

Gedramatiseerd

Loek Hermans (VVD) en Elco Brinkman (CDA) sloten zich daar bij aan. Volgens Brinkman wordt het draagvlak voor de bijstand ondergraven met de huidige regels en wordt de situatie door de linkse oppositie gedramatiseerd.

Emile Roemer (SP) schetste een scenario waarin hij bijstand krijgt en zijn dochter een baan heeft en spaart voor samenwonen met haar vriend. ''Dan was haar toekomst naar de knoppen want dan moet ze mij onderhouden. Het enige wat ik dan kan doen is haar het huis uitzetten.’’

Cohen verweet de samenwerkingspartijen dat ze de rekening van de financiële crisis neerleggen bij de mensen die het niet kunnen dragen en tegelijk banken en bankiers met rust laten.

Hoofddoekjesverbod

PVV-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Machiel de Graaf erkent dat een hoofddoekjesverbod in bussen moeilijk uitvoerbaar zal zijn.

In antwoord op een vraag in het verkiezingsdebat gaf hij toe dat het moeilijk te zien is of iemand een hoofddoekje draagt uit islamitische principes of om een andere reden.

Oma

De vraag ging over een oma van 88 die al haar hele leven een hoofddoekje draagt. Mag zij van de PVV nog in de bus als er een hoofddoekjesverbod zou komen?

''We moeten maar kijken hoe en of het ooit uitgevoerd kan worden'', zei De Graaf. Zijn partijgenoot Hero Brinkman had als lijsttrekker in Noord-Holland eerder een verbod op hoofddoekjes in de bus geopperd.

Kopvoddentaks

D66-leider Alexander Pechtold bracht De Graaf in herinnering dat PVV-leider Geert Wilders een paar jaar geleden nog een kopvoddentaks wilde invoeren en nu een verbod. Dat gaat niet samen volgens Pechtold.

''Het gaat er om dat we de islamisering tegengaan. Of dat nou middels een verbod is of een taks, daar kunnen we over praten’’, zei PVV'er De Graaf. Pechtold concludeerde: ''Als je er maar voor betaalt, is het geen probleem.’’

Speciaal onderwijs

De bezuiniging van het kabinet op de extra hulp aan kinderen op school leidt niet tot ontslagen onder leraren die die zorg moeten leveren. Dat stelde Elco Brinkman tijdens het debat.

Hij verzekerde een ongeruste moeder in het publiek bovendien dat de zorgleerlingen de hulp blijven krijgen die nodig is.

Bureaucratie

Volgens Brinkman is de bezuiniging erop gericht bureaucratie weg te snijden en veel gerichter kinderen die moeilijk kunnen meekomen te helpen in het reguliere onderwijs.

De woorden van Brinkman leidden tot onbegrip bij de oppositie in het tv-debat. Volgens hen leidt de bezuiniging van 300 miljoen euro tot veel ontslagen onder leraren en ambulante begeleiders.

NOS verkiezingsdebat