DEN HAAG - De oppositie twijfelt aan de regeringsbelofte dat huidige werknemers van sociale werkplaatsen hun baan niet verliezen door bezuinigingen van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) kreeg het dinsdag in de Tweede Kamer vooral aan de stok met de PvdA, SP en GroenLinks hierover.

De oppositiepartijen wezen erop dat dit jaar gemeenten door een rijkskorting van 120 miljoen euro op de Wet sociale werkvoorziening (WSW) al aan het schrappen zijn in de regeling voor kwetsbare werknemers met een handicap.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer diende een motie in om een baangarantie voor de kwetsbare werknemers met een handicap af te dwingen.

De Krom noemde de motie overbodig, omdat de afspraken volgens hem glashelder zijn. ''Door het kabinetsbeleid verliest niemand die nu een looncontract heeft in de sociale werkplaats zijn baan'', stelde hij.

Onderkant arbeidsmarkt

Maar hoe gemeenten de bezuinigingen invullen ''daar ga ik niet over'', zei De Krom ook. Hij onderhandelt nu met de lokale overheden over de hervorming en samenvoeging van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de sociale werkplaatsen, bijstand en Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zei dat de opstelling van De Krom niet kan. Als gemeenten straks door de taakstelling van het kabinet niet meer in staat zijn iedereen in de sociale werkvoorziening van werk te voorzien, is dat in Klavers ogen toe te schrijven aan het kabinet.

Onderzoek

De staatssecretaris stelde dat uit onderzoek blijkt dat efficiënter gewerkt kan worden in de WSW. Ook zouden veel gehandicapten die aan de slag zijn in een beschutte werkplek, elders begeleid kunnen werken.

Momenteel kost een plek in de sociale werkplaatsen tussen de 25.000 en 26.000 euro. Dat zou met 20.000 tot 21.000 euro moeten kunnen.

Gemeenten

Volgens De Krom is het aan gemeenten om de komende tijd te bekijken hoe ze goedkoper kunnen werken. Zo wees hij erop dat nu wordt onderhandeld over een nieuwe cao voor de sector. Ook zou per sociale werkplaats het personeelsbeleid goedkoper kunnen door bijvoorbeeld minder periodieken te geven.

''Mensen in de sociale werkplaats verdienen soms wel 125 procent van het minimumloon, terwijl velen in de schoonmaak bijvoorbeeld op 105 procent zitten.''