DEN HAAG - Het kabinet moet haast maken met de invoering van een eenvoudige en snellere procedure voor eenvoudige civiele zaken. Consumenten en ondernemers kunnen dan sneller en goedkoper hun geschillen oplossen.

Een commissie van de Sociaal- Economische Raad heeft het kabinet daartoe dinsdag toe opgeroepen.

Brief

In een brief aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Maxime Verhagen van Economische Zaken wijst de commissie erop dat zij al in 2007 voorstellen heeft uitgewerkt. Maar er is nog steeds niet zo'n eenvoudige procedure voor eenvoudige zaken.

Inmiddels liggen er voorstellen van het kabinet voor besparingen op de gefinancierde rechtsbijstand en het kostendekkend maken van griffierechten. Die kunnen de toegang tot de rechter beïnvloeden, aldus de SER-commissie. Daarom knelt het uitblijven van een simpele procedure steeds meer.