AMSTERDAM - CDA-vicepremier Maxime Verhagen denkt dat de mensen in het land behoefte hebben aan sterke leiders en vindt dat hij aan het profiel van een leider voldoet.

Dat zegt hij in een interview met NU.nl.

"Ik heb leiderschap getoond, zoals bij de totstandkoming van dit kabinet. Ik ben niet weggelopen voor mijn verantwoordelijkheid na de verkiezingen om fractievoorzitter te worden", aldus Verhagen, die zichzelf niet de onbetwiste politiek leider van het CDA wil noemen.

"Ik denk dat met name journalisten daarin geïnteresseerd zijn."

De leider van het CDA-smaldeel in het kabinet Rutte I vindt niet dat het ontbreken van een duidelijke partijleider leidt tot verwarring onder de kiezer. "Mensen zitten niet te wachten op een etiket, maar op concrete maatregelen."

Verantwoordelijkheid

Verhagen geeft aan dat hij net als de fractieleiders van de Eerste en Tweede Kamer Elco Brinkman en Sybrand van Haersma Buma verantwoordelijkheid neemt die past in de lijn van de het CDA.

Bij de verkiezingen vorig jaar juni werd de partij gehalveerd, waarna een kritisch rapport van de commissie-Frissen constateerde dat het CDA een ideologische herijking nodig heeft. Volgens Verhagen zal de nieuwe partijvoorzitter, die op 2 april tijdens het CDA-congres wordt gekozen, de herijking gaan leiden.

"De nieuwe voorzitter heeft als belangrijkste taak de discussie over het nieuwe christen-democratisch antwoord op de problemen van vandaag vorm te geven. Hij of zij zal dat samen met mij, Sybrand van Haersma Buma en Elco Brinkman in gang moeten zetten."

Lees hier het interview met Maxime Verhagen