DEN HAAG - De PvdA wil van minister Jan Kees de Jager (Financiën) meer duidelijkheid over het verlies aan koopkracht voor de meeste mensen in de komende jaren.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vreest dat mensen met lage en minimuminkomens harder worden getroffen dan de hogere inkomens.

Plasterk stelt zijn vragen naar aanleiding van de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Daaruit bleek dat de inflatie harder oploopt dan verwacht en dat mede daardoor de koopkracht dit jaar met 0,75 procent daalt en volgend jaar nog eens met driekwart procent. De daling dit jaar is 0,5 procentpunt meer dan eerder verwacht.

Berekeningen

Plasterk vraagt De Jager een reactie op berekeningen dat mensen met een AOW of een minimumuitkering er veel harder op achteruit gaan: 3 procent in twee jaar.

Hij wil van de minister weten of het dan niet veel eerlijker zou zijn om mensen met de hoogste inkomens meer te vragen om zo gezinnen en ouderen met een klein inkomen te kunnen ontzien.