DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel opsporing onverzekerden van minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Zij wil met deze wet het aantal mensen zonder zorgverzekering terugdringen.

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat er nog altijd ongeveer 150.000 onverzekerden zijn. Daarmee is circa 140 miljoen euro aan gederfde premie gemoeid.

Met ingang van 15 maart worden verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering actief opgespoord en gemaand om een zorgverzekering af te sluiten. Op dit moment kunnen zij zich nog onttrekken aan de verzekeringsplicht. Ze tasten daarmee de onderlinge solidariteit aan, aldus een woordvoerster van Schippers.

Boete

Wie vanaf dinsdag een verzekering afsluit, krijgt geen boete. Het ministerie van Volksgezondheid begint daarom dinsdag met een voorlichtingscampagne om de opsporing van onverzekerden bekend te maken via de website www.ikzoekdekking.nl. Met deze campagne roept het ministerie iedereen op onverzekerden te informeren en zo boetes te helpen voorkomen.

Onverzekerden die door middel van een bestandsvergelijking worden opgespoord, krijgen eerst een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Daarin worden ze gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord een zorgverzekering te sluiten.

Als blijkt dat zij dat na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, krijgen ze een boete van driemaal de standaardpremie per maand (circa Euro 340).

Ingehouden

Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet is verzekerd, volgt een tweede boete. Als mensen na twee boetes nog altijd geen verzekering hebben gesloten, verzekert het CVZ hen bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan een jaar lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie (in totaal ongeveer 1350 euro). Die wordt zo mogelijk rechtstreeks ingehouden op het loon of de uitkering.