'Bezuinigen op natuur knap kortzichtig'

DEN HAAG - Bezuinigen op natuur is knap kortzichtig, vindt GroenLinks. De partij doet zaterdag met Kamerleden en kandidaten op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen mee aan de manifestatie Hart voor Natuur tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet.

Volgens Jolande Sap, fractieleidster van Tweede Kamerfractie, is de actie nodig omdat het kabinet drastisch snoeit in het groen.

Natuur kost geld, maar het is niet alleen een kostenpost, want het levert ook enorm veel op. En er wordt geld mee verdiend in de recreatieve sector, stelt ze: op en rond de Veluwe alleen al 1,7 miljard euro omzet per jaar en 35.000 banen.

''Recreëren in de natuur is geen overbodige luxe, maar van groot belang voor gezondheid en welzijn van mensen.'' 

Rutte

''Mark, heb hart voor de natuur'', richtte ze zich tot Mark Rutte, premier van dit bezuinigende kabinet.

''Dwing beheerders niet hun prachtige terreinen te versjacheren en in de uitverkoop te doen. Er hekken omheen te zetten. Ze vol te bouwen met bungalows.'' Sap schetste een toekomstbeeld waarin alleen selecte groepjes van natuur kunnen genieten rond bijvoorbeeld villapark de Hoge Veluwe of jachthaven Het Naardermeer.

EHS

PvdA en D66 willen de gebieden in het natuurnetwerk van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bij wet gaan beschermen.

De Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Stientje van Veldhoven (D66) en Rik Grashoff (GroenLinks) hebben hun voorlopige voorstel hiervoor gepresenteerd tijdens de actiedag Hart voor Natuur.

EHS

De Kamerleden vinden dat de provincies moeten kunnen besluiten welke natuurgebieden gaan behoren tot de EHS, die in totaal 700.000 hectare groot moet worden.

Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) streeft vanwege de bezuinigingen juist naar een kleinere, compacte EHS van ongeveer 600.000 hectare.

Verbindingen

Bleker wil bijvoorbeeld geen geld meer steken in het realiseren van verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden, Van Veldhoven en Jacobi wel.

Zij houden onder meer vast aan de komst van het Oostvaarderswold, de verbindingszone die volgens eerdere plannen de Oostvaardersplassen moest verbinden met de Veluwe.

Bleker vernietigt met zijn bezuinigingen natuur en kapitaal, meent Sap. Terwijl om te voorkomen dat planten en dieren verdwijnen, de natuurgebieden volgens Europese afspraken aan elkaar moeten worden gekoppeld tot een netwerk, de EHS, vindt Sap.

Vogelvrij

D66 en PvdA geven aan dat ze willen voorkomen dat de natuur ''vogelvrij'' wordt verklaard. Beschermen van de natuur is de verantwoordelijkheid van de overheid, vinden ze.

''Het kabinet schrapt grote stukken natuur. Wij gaan dat tegen door de basisnatuur in zijn geheel te beschermen. Natuur is belangrijk voor de gezondheid, waterveiligheid, economie en recreatie. En we moeten de wereld beter achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen'', aldus Jacobi.

Natuurliefhebbers kunnen meedenken over en meewerken aan verdere uitwerking van dit natuurbeschermingsplan.

Lees meer over:
Tip de redactie