DEN HAAG - Het is geen toeval dat VVD-premier Mark Rutte deze week bij het EO-programma Moraalridders aangaf het bespreekbaar te vinden de abortustermijn te verlagen van 24 naar 22 weken.

Hij lijkt een conservatieve koers te varen om in de toekomst steun te krijgen van de kleine christelijke partijen in de Eerste Kamer mocht er geen meerderheid worden behaald bij de komende Statenverkiezingen.

Dat zegt fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks in een interview met NU.nl.

"De VVD notabene, die altijd samen met ons een voorstrijder is geweest van deze abortusregeling. Zij vanuit de liberale optiek, wij vanuit de vrouwenrecht optiek. Dat zij die willen aantasten, vind ik gewoon onbestaanbaar."

Donderdag kwam premier Rutte terug op de ontstane ophef door te zeggen dat hij niets wil veranderen aan de Abortuswet. ''Rutte zou zich de uitspraak kunnen hebben laten ontlokken bij Moraalridders, maar het zou ook een patroon kunnen zijn.''

Koopzondagen

''Het is niet de eerste handreiking richting de christenbroeders. Ook de koopzondagen zijn ingeleverd om de christelijke partijen te plezieren. Dat de VVD nu gaat schuiven op het abortusstandpunt geeft aan dat ze kennelijk de urgentie voelen om naar bepaalde partijen een gebaar te maken."

Volgens Sap wordt het voor de VVD steeds moeilijker de conservatievere koers te verdedigen. "Op ethische kwesties heeft de VVD een lange traditie, waarbij ze lange tijd met ons, D66 en PvdA optrokken om te staan voor het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Dat tasten ze hier mee aan", aldus Sap.

Bekijk het interview

"Ik denk dat ze dat toch een stuk pijnlijker vinden dan het iets meer aan banden leggen van de koopzondagen."

Momenteel is in de wet geregeld dat er geaborteerd mag worden zolang de vrucht niet levensvatbaar is. De beroepsgroep heeft dit vertaald in 24 weken. De PVV pleit voor 14 weken, terwijl bijvoorbeeld de ChristenUnie de grens bij 18 weken wil leggen. Het CDA vindt 22 weken de grens.

Radicaal

"Rutte loopt vooruit op 2 maart en wil de SGP en de ChristenUnie mild stemmen. En het is wellicht ook een gebaar naar hun gedoogpartner toe, want die zijn het meest radicaal in de wens op de abortustermijn te verkorten. Bij 14 weken weet een vrouw vaak niet eens of ze zwanger is. In die zin past het bij de lijn van de PVV. Ze hebben wel meer ondoordachte voorstellen."