AMSTERDAM - Politieke partijen geven te weinig openheid van zaken over de giften die zij ontvangen. De Nederlandse regels op dit gebied zijn te laks.

Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer.

Partijen hoeven giften van minder dan 4500 euro niet openbaar te maken. Grotere giften moeten wel worden gemeld als ze komen van stichtingen of bedrijven, maar de naam van de gever mag geheim blijven.

Andere Europese landen hebben strengere regels over de herkomst en de hoogte van giften, constateert de Rekenkamer.

Raad van Europa

Nederland is al eerder op de vingers getikt door de anticorruptieafdeling van de Raad van Europa. Ook die vond dat Nederlandse politieke partijen te weinig inzicht hoeven te geven in wie hun geldschieters zijn.

Het kabinet werkt al sinds 2006 aan nieuwe regels voor de financiering van politieke partijen. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) zegt zo snel mogelijk met een voorstel te komen.