DEN HAAG - Stiletto's, valmessen en vlindermessen worden verboden. In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor een verbod op deze wapens. Nu zijn kleine uitvoeringen van deze steekwapens nog toegestaan.

Dat bleek woensdag bij de behandeling van het verbod in de Tweede Kamer. Bij veel steekpartijen worden deze wapens gebruikt. Handhaving van het huidige verbod op grote wapens is omslachtig omdat de politie dan steeds moet meten hoe groot een wapen is.

De PVV drong erop aan om nu ook snel werk te maken van de uitbreiding van preventief fouilleren, zoals in het regeerakkoord staat. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) stelde dat deze maatregel straks ook mogelijk is in gebieden waar volgens de politie of het Openbaar Ministerie wapens in omloop zijn. Daarnaast behoudt de gemeente de bevoegdheid tot preventief fouilleren.

Vervolgen

Pleidooien om wapenbezitters hun steekwapens altijd straffeloos te laten inleveren, vonden geen gehoor bij Teeven. Het Openbaar Ministerie moet bezitters van verboden wapentuig altijd kunnen vervolgen, al zal justitie daarmee terughoudend kunnen omgaan als het wapen vrijwillig wordt ingeleverd.

Het CDA vroeg Teeven het gebruik van geluiddempers door jagers toe te staan. Dit zou voorkomen dat andere dieren dan de prooi te veel last zouden hebben van de knallen.

De staatssecretaris beloofde daarnaar te gaan kijken, maar waarschuwde dat dit wel moeilijk ligt. Het grote risico is dat geluiddempers in handen van boeven vallen.