AMSTERDAM - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat strenger controleren of kennismigranten terecht in Nederland verblijven. Momenteel kunnen hoogopgeleide migranten gebruik maken van de kennismigrantenregeling.

Minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) wil misbruik van deze regeling aanpakken, zo laat hij woensdag weten.

Nederland wil graag hooggekwalificeerde kenniswerkers binnenhalen. Zij kunnen binnen enkele weken een verblijfsvergunning krijgen als hun werkgever een salaris betaalt dat boven de vijftigduizend euro ligt.

Leers betwijfelt of het salaris dat in sommige gevallen betaald wordt wel marktconform is. Als de IND er achter komt dat het salaris van een migrant hoger ligt dan gebruikelijk kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken.

Vorig jaar kregen ruim 6500 kennismigranten een verblijfsvergunning, een jaar eerder waren dit er nog ruim zesduizend. Woensdag spreekt Leers met bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de kennismigrantenregeling.