DEN HAAG - Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor meer lesuren en een betere begeleiding in het eerste jaar van het mbo. De maatregelen moeten de doorstroming van vmbo naar mbo verbeteren.

''Zodoende maken we de stap van vmbo naar mbo iets makkelijker en weten we leerlingen beter te boeien, is er minder gatenkaas. Mooie volle roosters met uren zodat je gemotiveerd blijft en niet afhaakt’’, aldus Van Bijsterveldt woensdag in het NOS-Journaal.

Voor Van Bijsterveldt is het mbo van groot belang voor Nederland en mag niemand uitvallen. ''Zonder dat mbo, zonder de goede vakmensen staat Nederland stil’’, aldus de CDA-minister.

Ze wil zorgen voor betere begeleiding en coaching van studenten. Goede lesroosters en gevarieerde lesmethoden moeten ervoor zorgen dat het verzuim en de schooluitval in het mbo verder dalen. De minister wil ook investeren in extra bij- en nascholing van docenten in het mbo.

30-plussers

MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl zegt blij te zijn met het geld, mits het daadwerkelijk betekent dat er iets bijkomt. Hij doelt daarbij op de plannen voor bezuinigingen op de bekostiging van mbo-opleidingen voor 30-plussers.

''Als de minister dat terug kan brengen, is die 150 miljoen een goede zaak. Zo niet, dan is het een domper’’, aldus Van Zijl op BNR Nieuwsradio.