Nederland stemt niet in met EU-begroting

BRUSSEL - Nederland heeft dinsdag geen goedkeuring verleend aan de EU-uitgaven over 2009. Net als het Verenigd Koninkrijk en Zweden onthield het zijn stem. De andere EU-landen stemden wel voor.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat dinsdag in Brussel gezegd na overleg met zijn EU-collega's. Hij sprak van ''een politiek signaal''.

Nederland vindt, net als de Europese Rekenkamer, dat de EU-uitgaven over 2009 niet voldoende verantwoord zijn. Ook de Britten en Zweden vinden dat. Vorig jaar onthield Nederland ook zijn stem. Toen was het de enige.

De Jager wees erop dat de EU-uitgaven al jaren onvoldoende te verantwoorden zijn. In 2009 was wel sprake van een lichte verbetering. Daarom heeft Nederland ervoor gekozen zich te onthouden, in plaats van tegen te stemmen.

Aanscherpen

De Jager hoopt dat het Europees Parlement het sanctiesysteem voor EU-landen die de begrotingsregels negeren, zal aanscherpen. De EU-lidstaten komen al met strengere maatregelen, maar De Jager rekent erop dat het Europarlement er nog een schepje bovenop doet.

De EU-landen besluiten waarschijnlijk eind volgende maand over een totaalpakket om de economieën van de eurolanden meer op elkaar af te stemmen en om de begrotingsdiscipline te verbeteren.

Afgezwakt

De Europese Commissie stelde eerder voor een land dat de begrotingsregels aan zijn laars lapt vrijwel automatisch te beboeten. Alleen als een meerderheid van de lidstaten zich daartegen zou verzetten, zou de sanctie niet doorgaan. Op dit moment is de situatie andersom: alleen als een meerderheid vindt dat een land gestraft moet worden, gebeurt dat ook.

Maar het plan van de Europese Commissie is door de lidstaten flink afgezwakt. Nederland was een van de zeer weinige landen die de commissie voluit steunde.

Als het Europarlement het totaalpakket van de EU-landen aanscherpt, is er overleg tussen parlement en lidstaten nodig om tot een vergelijk te komen, zo schrijven de EU-regels voor.

Noodfonds

De Jager onderstreepte dinsdag nog eens dat Nederland niet akkoord is gegaan met de omvang van het permanente noodfonds voor eurolanden die hun schulden niet meer kunnen financieren.

De Jager herhaalde dat wat hem betreft het noodfonds niet meer is dan ''een pleister''. Het gaat erom dat EU-landen hun economie en financiën hervormen, zodat ze niet meer in de problemen komen, betoogde hij.

Lees meer over:
Tip de redactie