AMSTERDAM - Immigranten die geen Nederlands spreken en ook niet hun best doen het te leren, komen niet in de bijstand. Dat staat in een wetsvoorstel van de VVD dat deze week voor behandeling naar de Kamer wordt gestuurd.

Sinds 2006 kunnen mensen alleen aanspraak maken op een bijstandsuitkering als ze een 'duurzame band' met Nederland hebben.

In de praktijk wordt die regel volgens de VVD echter nauwelijks toegepast. Er zou vrijwel nooit een uitkering worden geweigerd omdat iemand geen duurzame band met Nederland heeft.

"Het voorschrift uit de Wet Werk en Bijstand blijkt in de praktijk dus een dode letter", concludeert VVD-Kamerlid Stef Blok. De VVD wil het criterium concreter te maken door eisen te stellen aan het niveau van de Nederlandse taal.

Het is volgens Blok 'bijna onmogelijk' in Nederland werk te vinden voor mensen die de taal niet spreken. "De plicht om werk te aanvaarden is natuurlijk een wassen neus als je de Nederlandse taal niet beheerst."