DEN HAAG - De omstreden plannen van opslag van CO2 in lege gasvelden in het noorden van het land zijn van de baan. Het kabinet kiest in plaats daarvan voor de opslag van het broeikasgas onder zee.

Dat heeft minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) maandag bekendgemaakt.

Het vorige kabinet had drie lege aardgasvelden (Boerakker en Sebaldeburen op de grens van Groningen en Friesland en Eleveld bij Assen in Drenthe) aangewezen voor opslag.

Het besluit van Verhagen om hiervan af te zien, is een grote meevaller voor tegenstanders daarvan.

Het kabinet mikt nu op een demonstratieproject onder zee. Momenteel wordt er in de regio Rijnmond gewerkt aan een voorstel hiervoor.

Daarnaast zijn er volgens Verhagen nog enkele ''interessante'' voorstellen ingediend. De minister heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het besluit.

Klimaatverandering

''We willen maatregelen treffen om klimaatverandering tegen te gaan. Opslag van CO2 kan daarbij een nuttig middel zijn. Dat kan nu gebeuren onder zee. Op deze manier veroorzaakt CO2-opslag geen onnodige onrust'', aldus Verhagen.

De laatste tijd groeide het verzet in de drie noordelijke provincies tegen de opslag, bij bestuurders, milieugroeperingen en omwonenden.

De afvang en ondergrondse opslag van het broeikasgas, afkomstig van drie kolencentrales die gebouwd worden in de Eemshaven, is niet bewezen ongevaarlijk, stellen de critici.

Emoties

Begin deze maand had Verhagen, na een werkbezoek in Noord-Nederland, al gezegd dat de emoties en twijfels in het noorden zwaar zouden meewegen bij een besluit.

Verhagen blies in november vorig jaar al een proefproject voor CO2-opslag in Barendrecht af wegens ''een volledig gebrek aan lokaal draagvlak''.

Vergunning

Volgens Verhagen kan voor opslagprojecten onder zee relatief snel een vergunning worden verstrekt.

De ingediende voorstellen lijken op korte termijn commercieel aantrekkelijk te zijn en kunnen veel ervaring opleveren met CO2-opslag op industriële schaal. Het kabinet hoopt financiële steun te krijgen vanuit de EU voor opslag onder zee.

Nuttige techniek

Het kabinet ziet CO2-opslag nog steeds als ''een nuttige techniek bij het tegengaan van klimaatverandering terwijl Nederland overschakelt naar andere vormen van energie''.

Eerder zei Verhagen te verwachten dat in Nederland in 2015 kan worden begonnen met de bouw van een nieuwe kerncentrale.

Actiegroep

Egbert Brons, voorzitter Co2ntramine (noordelijke actiegroep tegen ondergrondse opslag CO2) zegt heel blij te zijn dat de ondergrondse opslag van CO2 in het Noorden niet doorgaat.

"Dat is voor ons en vele mensen een enorme opluchting. Ons doel is bereikt. Deze slag is gewonnen, maar nog niet de strijd. Want we zijn ook tegen onderzeese opslag. Co2ntramine wordt dan ook niet opgeheven. We willen dat de overheid voor een duurzame manier van energieopwekking kiest.''

Greenpeace

Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace vind het geweldig nieuws dat "de bewoners van Noord-Nederland niet opgezadeld worden met de CO2.

"Verhagen moet nu kiezen voor verstandiger oplossingen om klimaatverandering te stoppen, zoals energie-efficiency en schone energie. Voor kolencentrales en CO2-dump is in die schone energietoekomst in Nederland geen plaats.''

Volg reactie op Twitter via NUlive.