DEN HAAG - Uitkeringsinstanties UWV, DUO (onderwijs) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaan vergaand samenwerken. Ook inspecties die vooral in het bedrijfsleven werken, gaan samen.

Dat scheelt veel geld en de dienstverlening kan beter op elkaar worden afgestemd.

Dat heeft minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken maandag geschreven aan de Tweede Kamer.

Het kabinet had in het regeerakkoord al aangekondigd 6,6 miljard euro te gaan bezuinigen op de overheid. Binnen de rijksdienst gaat het om 1,8 miljard.

Banen

Dan kan het de komende jaren gaan om tien- tot 15.000 banen, schatte Donner maandag in een toelichting. Deze komen boven op de bezuinigingen die het vorige kabinet al had ingezet. Volgens deze plannen zijn er eind dit jaar bijna 13.000 minder rijksambtenaren.

Bij de rijksoverheid kunnen diensten die allerlei regelingen uitvoeren of toezicht houden, meer samen doen. Bij de inspecties die samen kunnen gaan, gaat het om een deel van de Arbeidsinspectie, de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Ook voor het geven van subsidies aan bedrijven komt er een loket. In zijn toelichting zei Donner dat het verstrekken van toelagen ook wel eens bij de Belastingdienst weggehaald zou kunnen worden.

Bedrijfsvoering

Daarnaast kunnen de ministeries meer gezamenlijk gaan doen op het gebied van de bedrijfsvoering. Zo zijn straks niet meer de afzonderlijke departementen werkgever, maar komt er één werkgever voor de rijksdienst.

Ook met ICT, schoonmaak en catering kan meer samen worden gedaan. De kantoren komen in een hand. Het aantal datacenters, waar gegevens digitaal zijn opgeslagen, gaat van meer dan zestig naar vier à vijf.

Takenanalyse

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft aangekondigd in maart met een ''takenanalyse'' te komen om op zijn terrein de bezuinigingen op het overheidsapparaat te behalen.

In de sociale zekerheid wordt al een tijd nagedacht over het samenvoegen van taken. Zo is al eerder geopperd om de SVB als centrale uitkeringsinstantie en ''back office'' te laten fungeren.

Het UWV wordt weer gezien als een specialist in het beoordelen van arbeidsmogelijkheden van gehandicapten. De arbeidsbemiddeling via het UWV Werkbedrijf zal zich meer beperken tot digitale service.

Door hervormingen van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gaan gemeenten vooral nog individuele hulp leveren aan werklozen.