AMSTERDAM - In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart hebben tot nog toe 60.000 mensen de Stemwijzer en 263.000 mensen het Kieskompas ingevuld. De directeuren van de websites voor stemadviezen meldden dit zondag.

Aan het Kieskompas, dat vier jaar geleden begon, nemen tien provincies deel.

''We zijn al over het totale aantal adviezen van toen heen’’, aldus directeur André Krouwel. ''We proberen nu uit te komen op tussen de een en twee miljoen adviezen.''

De Stemwijzer heeft vijf provinciale stemwijzers, die ingaan op kwesties die in de betreffende provincies spelen. Vier jaar geleden belandde de teller van de Stemwijzer op 143.000 stemadviezen.

''We zijn nog niet op de helft, maar we hebben nog een paar weken voor de boeg’’, aldus directrice Nel van Dijk.

Extra belangrijk

Stemwijzer lanceerde dit jaar in samenwerking met de politieke redactie van NU.nl ook een Stemwijzer voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen, maar door de leden van de Provinciale Staten.

De keuze van kiezers bij de Statenverkiezingen heeft dus grote invloed op de samenstelling van de Senaat.

De invullers van die Stemwijzer kunnen aangeven welke landelijke onderwerpen ze extra belangrijk vinden. De hypotheekrenteaftrek staat in de Eerste Kamer-kieswijzer tot nog toe bovenaan. Op de stelling ‘De hypotheekrenteaftrek moet onaangetast blijven’ stemde 43 procent voor en 45 procent tegen.

Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk ontwikkelingshulp en de AOW.

Provincies

De Stemwijzer geeft regionale stemadviezen voor de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Op het Kieskompas kunnen mensen uit alle provincies terecht, behalve die uit Zeeland en Utrecht. Thema’s die de deelnemende provincies hebben laten opnemen, gaan vaak over bezuinigingen, milieu en het gebruik van ruimte.

Laaggeletterden

Laaggeletterden en mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap kunnen vanaf woensdag gebruikmaken van een speciaal Kieskompas met illustraties en geluidsfragmenten. Dat zei directeur en oprichter van het Kieskompas, André Krouwel, zondag.

Het speciale Kieskompas, dat mensen kunnen invullen om te zien welke politieke partij het beste bij hen past, is beschikbaar voor zeven provincies.

Kieskompas richt zich volgens Krouwel met het nieuwe kompas op 1,2 à 1,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn, gehandicapt of geïmmigreerd en de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn.