DEN HAAG - CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) veel vaker een straf moet kunnen opleggen zonder tussenkomst van de rechter, zegt hij zaterdag in NRC Handelsblad.

Hij wil op deze manier de rechterlijke macht ontlasten. Plegers van veel voorkomende criminaliteit zouden in zijn optiek minder vaak door een rechter beoordeeld hoeven te worden.

Voor zijn idee is geen wetswijziging nodig. De Wet OM-afdoening geeft een officier van justitie immers de mogelijkheid om straffen op te leggen.

Die wet wordt nu vooral gebruikt voor het bestraffen van verkeersdelicten. Zo worden bijvoorbeeld rijbewijzen ingevorderd zonder tussenkomst van de rechter.

Voordelen

Het CDA vindt dat afhandeling door het OM van kleine criminaliteit eerder regel dan uitzondering moet zijn. Volgens Van Haersma Buma biedt dat veel voordelen.

Niet alleen komen er minder zaken op het bordje van de rechters terecht, ook kunnen ze veel sneller worden afgehandeld.

''Noem het supersnelrecht zonder de rechter'', karakteriseert de CDA-prominent zijn plan in de krant.

Strafeisen

Ander voordeel is volgens hem dat het minder vaak zal voorkomen dat rechters strafeisen van het OM verlagen wegens omstandigheden als vertraging van een zaak.

En als een dader in dit scenario schadevergoeding moet betalen, dan krijgt het slachtoffer sneller genoegdoening.

Rechten

Rechten van een verdachte worden niet ingeperkt, oordeelt Van Haersma Buma. Een verdachte kan een opgelegde straf altijd nog aanvechten voor de rechter.

''Voor dit soort dingen moeten we niet vanzelfsprekend meer rechtszaken optuigen'', vindt de fractievoorzitter. ''Je krijgt als verdachte je recht wel, maar dan moet je er wel zelf wat voor doen.''