AMSTERDAM - Kiezers kunnen hun stem voor de aankomende Proviciale Statenverkiezingen op 2 maart mede baseren op hun voorkeur voor de Eerste Kamer. Een nieuwe Stemwijzer vertaalt de antwoorden op stellingen over de landelijke politiek naar een stemadvies voor de Senaat.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden getrapt verkozen. De in totaal 564 nieuwe Statenleden bepalen na 2 maart de samenstelling van de Senaat.

Kiezers kunnen hun voorkeur voor de samenstelling van de Eerste Kamer daarom meewegen in hun keuze voor een bepaalde partij bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Op 2 maart vinden verkiezingen plaats voor de provinciale volksvertegenwoordiging.

Minderheidskabinet

Het is voor het minderheidskabinet van VVD en CDA en gedoogpartner PVV belangrijk om te kunnen beschikken over een meerderheid in de Eerste Kamer. Die kamer moet instemmen met wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd, voordat ze van kracht kunnen worden. Zonder meerderheid in de Senaat kan het voor het kabinet dus moeilijker worden om het regeerakkoord ten uitvoer te brengen.

In een peiling door onderzoeksbureau Synovate bleek donderdag dat de gedoogcoalitie zou kunnen rekenen op een minimale meerderheid van 38 Senaatszetels.

Stellingen

De stellingen in de Stemwijzer voor de Eerste Kamer, die zijn opgesteld door het Huis voor democratie en rechtsstaat in samenwerking met de politieke redactie van NU.nl, gaan daarom over onderwerpen uit het regeerakkoord, het gedoogakkoord en uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.

Die thema's hebben gemeen dat ze in de nieuwe Eerste Kamer aan de orde komen. Het gaat om onderwerpen als de bezuinigingen, het ontslagrecht, het boerkaverbod, de maximumsnelheid en de hypotheekrenteaftrek.

Na het beantwoorden van de 26 stellingen krijgt de kiezer een stemadvies voor een van de fracties in de Eerste Kamer.

Provinciale Stemwijzers

Naast de landelijke Stemwijzer Eerste Kamer zijn in enkele provincies ook Stemwijzers beschikbaar die een provinciaal advies geven. Dat is gebaseerd op regionale politieke thema's. Provinciale Stemwijzers zijn er voor Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant.