AMSTERDAM - De minister van Financiën Jan Kees de Jager gaat zich meer bemoeien met het bankentoezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat blijkt vrijdag uit de notitie ‘Toezicht op afstand’ op de website van het ministerie.

De minister krijgt binnen de 'interventiepiramide' twee nieuwe wettelijke bevoegdheden. Naast overreding en hard ingrijpen voegt hij middelen toe om 'zacht' in te grijpen. Zo kan hij voortaan beleidsregels vaststellen voor de toezichthouders.

In het rapport valt te lezen dat het gaat om 'toezicht op toezicht'. De minister gaat zich vooral bezighouden met het functioneren van het toezichtsysteem als geheel.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over een slechte samenwerking tussen de twee toezichthouders. De Jager kan geen regels opleggen aan individuele banken.

Geheimhouding

Ook kan De Jager zich sterker bemoeien met de begroting van DNB door randvoorwaarden te stellen. Als de toezichthouder zijn begroting overschrijdt, kan de minister compensatie eisen. Tot nog toe kon de minister de begroting alleen goed- of afkeuren.

Daarnaast wordt de geheimhoudingsplicht van DNB aangepakt. Die plicht zorgde voor veel kritiek na het onderzoek rondom de ondergang van DSB bank.

Toets

Ten slotte wijzigt de benoemingsprocedure voor topbestuurders. Nu is het zo dat de commissarissen van DNB in nauw overleg met de directie drie kandidaten voorleggen, waaruit de minister de opvolger kiest. In de nieuwe regels mogen de commissarissen één kandidaat aanbevelen, zonder nauw overleg met de directie.

Verder moeten alle directeuren en commissarissen straks slagen voor een soort toets, ook bij een herbenoeming. Er komt bovendien een maximum aan het aantal herbenoemingen.