AMSTERDAM - Tentamenfraude moet keihard worden aangepakt. Dat vinden de PvdA en de PVV. Sjoemelende studenten moeten wat de partijen betreft worden geweerd van alle hogescholen. Dat schrijft het AD.

Deze week kwam aan het licht dat op Hogeschool Inholland en op de Hogeschool Utrecht is gefraudeerd met tentamens.

In beide gevallen stal een medewerker toetsen en verkocht deze door aan studenten. Honderden studenten moeten hun tentamen overdoen.

PvdA en PVV vinden dat streng optreden de enige optie is om tentamenfraude tegen te gaan. Nu worden frauderende studenten vaak alleen geschorst en soms van school verwijderd.

Dat gaat de partijen niet ver genoeg. Ze willen dat frauderende studenten ook de toegang wordt ontzegd tot andere hogescholen.

LSVb

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bepleiten een harde aanpak van tentamenfraude. De LSVb oppert meerkeuzevragen in tentamens af te schaffen.

"Bij tentamens met open vragen ziet een docent meteen of meer mensen exact dezelfde antwoorden invullen", stelt voorzitter Sander Breur.