DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) overweegt de dubbele kinderbijslag voor uitwonend kroost af te schaffen. Dat heeft Kamp donderdag gezegd in de Tweede Kamer.

Volgens hem gaat het om een regeling met relatief hoge uitvoeringskosten. Zo wees hij op hoge kosten die gemaakt worden om fraude te voorkomen en te bestrijden.

Vorig jaar was er nog ophef over gesjoemel met de dubbele kinderbijslag in Egypte. Het vorige kabinet heeft regels voor de extra hoge uitkering voor uitwonende kinderen in het buitenland aangescherpt om fraude tegen te gaan. Kamp zei nu te kijken naar de dubbele kinderbijslag zowel in binnen- als in het buitenland.

Ouders kunnen nu tweemaal kinderbijslag krijgen om extra hoge kosten te compenseren voor een kind dat niet thuis woont, bijvoorbeeld wegens een handicap of het volgen van een opleiding.

Brede brief

De minister kon nog niet zeggen of er een andere vorm van compensatie komt voor extra hoge kosten die ouders met uitwonende kinderen maken.

De minister wees erop dat in het regeerakkoord is afgesproken flink te bezuinigen op het overheidsapparaat. Volgens Kamp wordt op zijn ministerie, bij uitkeringsinstituut UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij elke taak en regeling bekeken of apparaatskosten in verhouding staan tot wat eruit voortkomt. In het voorjaar wil hij hierover ''een brede brief'' aan de Kamer sturen, waarin ook de dubbele kinderbijslag aan bod komt.

Regeringspartij CDA toonde zich kritisch over het mogelijk stoppen van dubbele kinderbijslag. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zei dat het goed is dat wordt gekeken naar uitvoeringskosten, maar volgens hem moet ook voor een kleine groep mensen iets geregeld kunnen worden.

Schippersgezinnen

''Er zijn goede redenen voor de dubbele kinderbijslag. Dan kan je niet zeggen: omdat het zo duur is in de uitvoering moeten we er maar mee ophouden.''

Zo is volgens Van Hijum de dubbele uitkering belangrijk voor schippersgezinnen, waarvan de kinderen veelal op internaten zitten. De CDA'er zei er ook van uit te gaan dat Kamp met voorstellen komt, waarbij rekening wordt gehouden met kosten voor ouders met bijvoorbeeld uitwonende gehandicapte kinderen.

Volgens de SVB is vorig jaar in het derde kwartaal 5845 keer dubbele kinderbijslag uitgekeerd. In 487 gevallen ging het om kinderen in het buitenland.