DEN HAAG - Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet naar Egypte zolang daar de rechtsorde niet is hersteld en de veiligheid van in ieder geval koptische christenen niet gewaarborgd is.

SGP, CDA, ChristenUnie en PvdA hebben woensdag schriftelijk om opheldering gevraagd van minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel).

Volgens de partijen zou het niet van ''wijsheid en behoorlijk bestuur'' getuigen als er nu mensen worden teruggestuurd naar Egypte.

Rond de jaarwisseling was er in Alexandrië een aanslag op een koptische kerk. Sindsdien is de bewaking bij kerken van de kopten, de grootste christelijke gemeenschap in Egypte, verscherpt.

Volg al het nieuws over Egypte op onze special