DEN HAAG - Het toezicht op de Nederlandse Kijkwijzer moet beter. Dat stelt SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf woensdag. Volgens de parlementariër wijkt de Kijkwijzer behoorlijk af van andere landen.

Ook zijn beoordelingen regelmatig te soepel en blijkt dat vaak wordt afgeweken van de vastgestelde norm in het classificatiesysteem.

Dijkgraaf deed zijn uitspraken naar aanleiding van een onderzoek van ouderorganisatie Ouders & Coo over de manier waarop Kijkwijzer functioneert. Volgens dat onderzoek is onder meer het toezicht op de Kijkwijzer gebrekkig.

Ouderorganisatie

Dijkgraaf pleit daarom bij minister Marja van Bijsterveldt (Media) voor een krachtige ouderorganisatie die tegenwicht kan bieden aan de bestaande marktpartijen in medialand.

Verder wil de SGP het criterium 'hufterig gedrag' toevoegen aan het bestaande systeem van de Kijkwijzer. Volgens Dijkgraaf leiden bepaalde films en series tot meer agressief gedrag en is een extra criterium daarom noodzakelijk.

Dijkgraaf hoopt dat de minister er bij het Nicam, de organisatie die verantwoordelijk is voor de leeftijdskeuring van films, op aandringt de nieuwe categorie toe te voegen.

Nicam

Het Nicam herkent zich niet in de kritiek. ''De kwaliteit van onze classificaties wordt regelmatig gecontroleerd en daaruit blijkt niets van de kritiek van Ouders & Coo'', aldus de woordvoerder van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media.

''Wij krijgen vaak gegevens van buitenlandse instanties en daaruit blijkt dat het Nederlandse systeem in lijn ligt met dat in veel andere Europese landen.''

Of Kijkwijzer de categorie 'hufterig gedrag' zal toevoegen, is volgens de woordvoerder nog niet te zeggen. ''Ons systeem wordt steeds geëvalueerd. Als er aanleiding toe is, gebaseerd op degelijk onderzoek, dan kunnen we de categorieën aanpassen.''