NIEUWEGEIN - Bij de bezuinigingen op het passend onderwijs zullen zeker gedwongen ontslagen vallen. Dat heeft minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs woensdagmiddag gezegd bij een protestmanifestatie tegen haar plannen in Nieuwegein.

Ze kon niet aangeven hoeveel banen er verloren gaan. De vakbonden spreken van zesduizend ontslagen.

De minister werd eerder op de middag bekogeld met badeendjes. Ze werd niet geraakt. In een toelichting zei de minister blij te zijn dat het om badeendjes ging en niet om tomaten. Ze is in Nieuwegein om haar plannen toe te lichten

Manifestatie

De manifestatie is georganiseerd door een groot aantal organisaties uit het onderwijs. Het passend onderwijs is bedoeld voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een ziekte hebben of ADHD.

Duizenden vertegenwoordigers van vakbonden, brancheorganisaties en medewerkers zijn bij de manifestatie aanwezig.

Ouders

Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs, opende de manifestatie. De vakbond is een van de 22 organisaties die de actie ondersteunen. ''Deze bezuiniging moet echt van tafel. Doe dit de ouders en leerlingen niet aan. Doe dit de mensen in de klas niet aan. Doe dit ons onderwijs niet aan'', zei Rog in zijn speech.

Behalve van Van Bijsterveldt zijn er ook toespraken van onder anderen Job Cohen (PvdA), Ton Elias (VVD) en Alexander Pechtold (D66).

Regering

De manifestatie deert de coalitie vooralsnog niet. Ondanks de  hoge opkomst zijn regeringspartijen VVD en CDA niet van plan het voorgenomen kabinetsbeleid aan te passen.

Het budget voor passend onderwijs gaat deze kabinetsperiode van 3,7 naar 3,4 miljard euro. Tegenover de bezuinigingen staan investeringen in de professionalisering van de docenten en de kwaliteit van het regulier onderwijs.

Uit de hand gelopen

Volgens het CDA is het zaak te kijken naar wat wel gedaan kan worden met geld dat er wel is in plaats van te kijken wat niet meer te doen is met geld dat er niet is. De VVD spreekt van een uit de hand gelopen stelsel.

''Het beleid zoals het er nu is, werkt niet", aldus Kamerlid Kathleen Ferrier (CDA). ''Kinderen zitten nu nog te vaak onnodig thuis. Daarnaast blijft de kwaliteit van onderwijs achter en is niet altijd duidelijk waar het geïnvesteerde geld in passend onderwijs blijft. Het huidige beleid is daarom niet meer behapbaar."

Volgens de VVD kan een land waar vanaf 2015 nog altijd hetzelfde bedrag als in 2005 beschikbaar blijft voor speciale begeleiding van kinderen met rugzakjes, niet als asociaal worden bestempeld. ''Ik vind het een kwalijke zaak dat wordt gedaan alsof dat wel zo is", aldus parlementariër Ton Elias. ''Er worden feiten verdraaid en zorgen van mensen worden misbruikt voor verkiezingspropaganda."

Fractieleider Emile Roemer van de SP sprak van asociale bezuinigingen. ''Ik heb zelf in het basisonderwijs voor de klas gestaan. Passend onderwijs is een recht voor kinderen die dat nodig hebben.''

Verzachten

ChristenUnie-leider André Rouvoet deed in Nieuwegein een oproep aan de onderwijssector om af te zien van de prestatiebeloning voor leraren om zo de bezuinigingen op passend onderwijs te verzachten.

In de kabinetsplannen loopt de bezuiniging op de extra hulp aan leerlingen die moeilijk meekomen de komende jaren op tot 300 miljoen euro. Voor het belonen van leraren die heel goed presteren, trekt het kabinet op termijn 250 miljoen uit.

De ChristenUnie stelt dat de bezuiniging ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen.

Onderwijsprotest in Nieuwegein