DEN HAAG - Een krimpende beroepsbevolking zorgt er voor dat iedereen nodig is. Het inperken van de ontslagbescherming is daardoor minder van belang.

Dat stelt minister Henk Kamp (Sociale Zaken) in een interview met NU.nl.

"In het verleden keken we naar instrumenten die we nodig hadden: subsidieregelingen, arbeidsbemiddeling, prikkels voor wat betreft de WW-duur, ontslagbescherming”, aldus de minister.

"Het nieuwe is dat er een andere situatie op de arbeidsmarkt komt. Er zal een tekort ontstaan aan geschikte werknemers en werkgevers zullen nu echt hun best moeten doen om mensen te krijgen."

Volgens Kamp zorgt de nieuwe situatie er voor dat mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals migranten, vrouwen en gehandicapten, straks makkelijker een baan kunnen vinden.

Ontslagbescherming

Tijdens de onderhandelingen tussen de coalitiepartners VVD, PVV en CDA hield de PVV vast aan de huidige ontslagbescherming. Het CDA en de VVD van Kamp waren juist voor versoepeling om de arbeidsmarkt flexibeler te maken.

In de huidige situatie zijn werkgevers, vanwege de lange procedures en hoge ontslagvergoedingen, terughoudend met het aannemen van personeel.

Kamp lanceert woensdag een negental projecten die werkgevers moeten stimuleren binnen hun branche of regio werknemers te laten overgaan.

Op deze manier wordt bij ontslag de gang naar de rechter vermeden en komen mensen niet thuis te zitten. Ook kunnen vacatures sneller worden opgevuld.

Video

Lees hier het hele interview