DEN HAAG - Burgemeesters kunnen vaker een huisverbod opleggen aan een ouder, als een kind slachtoffer van huiselijk geweld dreigt te worden. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat daarover overleggen met de gemeenten.

Tijdens overleg over kinderbescherming had de VVD erop aangedrongen het huisverbod vaker in te zetten om kinderen te beschermen.

Nu legt de burgemeester dit verbod meestal op, als een partner slachtoffer dreigt te worden van huiselijk geweld.

VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg ziet liever meer gebruik van het huisverbod om het kind te beschermen dan uitbreiding van de mogelijkheden om een kind onder toezicht te stellen.

Het kabinet wil ondertoezichtstelling ook voor lichtere gevallen. Nu kan dat alleen, als er een ernstige bedreiging bestaat voor de ontwikkeling van het kind.

Jeugdzorg

De Tweede Kamer voelt er niets voor kinderen die in de problemen dreigen te komen, sneller onder toezicht te stellen. Het toezicht werkt nog niet goed, het zou tot veel meer zaken leiden en de jeugdzorg is daar nog niet op toegesneden.

Teeven probeerde de bezwaren weg te nemen door een aantal gevallen aan te voeren waarbij kinderen niet onder toezicht zijn gesteld, maar dat wel nodig zou zijn geweest. De huidige beperking tot ernstige gevallen wierp daarvoor een drempel op.

Lichtere gevallen

PvdA en CDA zijn op zich wel voor ingrijpen bij lichtere gevallen, maar dan zouden ook lichtere maatregelen dan ondertoezichtstelling mogelijk moeten zijn. Zo zou die ook voorwaardelijk moeten kunnen worden opgelegd.

Volgens Teeven werkt dat niet. Ouders die niet uit vrije wil hulp aanvaarden, zullen zich ook niet veel gelegen laten liggen aan de voorwaarden die zijn gesteld om een ondertoezichtstelling te voorkomen.