DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om Iran voor het Internationaal Gerechtshof te brengen.

De reden hiervoor is dat het regime in Teheran weigert Nederlandse consulaire bijstand toe te laten voor in Iran gedetineerde Nederlanders met een dubbel paspoort.

Een voorstel daartoe van GroenLinks werd dinsdag aangenomen. Ook moet het kabinet onderzoeken of zo'n procedure in gang kan worden gezet voor de Nederlands-Iraanse Al-Mansouri.

Hij is in Iran veroordeeld maar mocht ook geen Nederlandse hulp krijgen van de Iraanse autoriteiten. Iran is ook aangesloten bij het Internationaal Gerechtshof.

Ook nam de Kamer een voorstel van het CDA aan om de serie executies in Iran in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties aan de orde te stellen. De regering moet ook onderzoeken of dit aan het Internationaal Gerechtshof kan worden voorgelegd.