DEN HAAG - De ChristenUnie wil dat Nederland alles in het werk stelt om het leven van twee Afghanen te redden voor wie de doodstraf dreigt omdat zij zijn bekeerd tot het christendom.

De kleine oppositiepartij heeft tegen premier Mark Rutte opnieuw gezegd dat deze kwestie ''zeer zwaar weegt'' en dat het ''slecht voorstelbaar'' is een politietrainingsmissie te steunen, terwijl in datzelfde land afvalligheid van de islam zwaar wordt gestraft.

Fractieleider André Rouvoet en Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie hebben deze boodschap dinsdag in een gesprek met Rutte neergelegd. Ze willen dat de premier direct de Afghaanse president Hamid Karzai benadert, zodra de doodstraf wordt bevestigd, zei Voordewind dinsdag.

Politiemissie

De ChristenUnie ging onlangs akkoord met de politietrainingsmissie naar Noord-Afghanistan na de toezegging van het kabinet dat het zich tot het uiterste zou inspannen om de twee te redden.

Ook zegde het kabinet toe dat er een juridisch expert meedoet in de missie die zich specifiek bezighoudt met religieuze minderheden. ''Het valt niet uit te leggen dat wij helpen de politie daar op te leiden terwijl die vervolgens mensen gaan oppakken omdat zij een ander geloof hebben'', zei Voordewind.

Hij vindt meer inzet nodig om het juridisch systeem te verbeteren.

Verwarring

Er bestaat verwarring over het strafproces tegen Said Musa (45) en Shoib Asadullah (25). De aanklacht is doodstraf wegens afvalligheid. Voordewind had uit een Britse krant begrepen dat ze nog drie dagen de tijd hadden om zich terug te bekeren tot de islam om aan de doodstraf te ontkomen.

Maar volgens minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) hebben de Afghanen hem maandag verzekerd dat er nu geen sprake is van de doodstraf.

Asiel

Voordewind is er niet gerust op, liet hij weten. De Afghaanse wet is volgens hem niet duidelijk en bij een conflict tussen wetten prevaleert de islamitische wet. Als het tweetal vrijkomt, vindt hij dat Nederland hun asiel moet bieden. Eind vorige maand ging het mis met de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami die plotseling geëxecuteerd werd.

De woordvoerder van Rutte wil niets zeggen over het gesprek. Volgens hem wordt daar nooit iets over gezegd als het niet op de openbare agenda staat.