DEN HAAG - Van de zijde van het kabinet mag geen antwoord verwacht worden over de juistheid van de inhoud van de vermeende ambtsberichten die uitlekken via Wikileaks. Dat schrijft minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken namens het kabinet aan de Kamer.

De aandacht voor de berichten is het kabinet natuurlijk niet ontgaan, meldt hij namens de premier en de collega's van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Maar van Amerikaanse zijde wordt nu eenmaal geen inzage verstrekt aan Nederlandse autoriteiten in de echte ambtsberichten die met het ‘State Department’ zijn gewisseld, ''zodat ook van Nederlandse zijde de authenticiteit van de documenten niet kan worden vastgesteld of bevestigd.''

Ook als de uitgelekte berichten 'echt' zijn, bevatten die 'weergaven, percepties en inschattingen' van het ambassadepersoneel over de Nederlandse situatie en gesprekken die gevoerd zouden zijn met onder anderen ministers, Kamerleden en ambtenaren.

Weergave

''De weergave van een gesprek bevat niet noodzakelijkerwijze de inhoud van dat gesprek. Dat is begrijpelijk. Het betreft immers een verslag waarin vooral nadruk wordt gelegd op wat de verslaggever begrijpt, hoort en wil weergeven'', aldus Donner.

En ''anders dan de aanduiding suggereert gaat het daarbij niet om berichten die onder ambtseed worden bevestigd.''

Lees alles over Wikileaks in onze special