UTRECHT - Het partijcongres van GroenLinks heeft zaterdag zijn treurnis uitgesproken over het besluit van de Tweede Kamerfractie om een politietrainingsmissie naar Noord-Afghanistan te sturen.

Het gaat daarbij om de manier waarop het besluit tot stand is gekomen. Een sterkere motie van afkeuring kreeg niet voldoende steun van de meer dan duizend aanwezigen en haalde het niet.

De achterban van GroenLinks verwijt de Kamerleden dat die hebben ingestemd met de missie zonder dat ze zich gesteund wisten door de leden die zich al in meerderheid tegen een nieuwe missie in Afghanistan hadden uitgesproken.

Ze betreuren dat daardoor verdeeldheid is ontstaan binnen de partij, die zich opmaakt voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Eer en geweten

Wel spreekt het congres tegelijk waardering uit voor de manier waarop de Kamerfractie het besluit nam, ook volgens de leden gebeurde dat ''met eer en geweten''.

De partij roept hun Kamerleden in deze motie van treurnis, eenheid en vertrouwen tevens op het kabinet ''bijzonder kritisch'' te volgen. Fractievoorzitter Jolande Sap had eerder al aangegeven dat dat zeker gaat gebeuren.

De strengere motie die het louter afkeurt dat de Kamerfractie het kabinet steunt bij de deze missie, is door ruim driekwart van de aanwezige leden afgewezen. De ruim 260 voorstemmers vinden dat alle toezeggingen van het kabinet de fundamentele bezwaren tegen de missie niet kunnen wegnemen en dat de Kamerfractie te weinig rekening heeft gehouden met bestaande bezwaren en zorgen.

Dankbaar

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap zegt ''ontzettend dankbaar'' te zijn voor het vertrouwen dat een meerderheid van het partijcongres heeft uitgesproken in de Tweede Kamerfractie.

Dat zei ze in een eerste reactie nadat de leden tijdens het partijcongres in Utrecht de motie hadden afgewezen.

Gevoelig

Sap zei zich te realiseren dat het besluit van de fractie ''heel gevoelig en moeilijk'' ligt bij haar achterban. Ze zei ''enorm gemotiveerd'' te zijn om te zorgen dat er meer draagvlak voor de missie komt. Dat zal de fractie volgens haar gaan doen door het kabinet scherp te controleren of de afspraken die met de Afghanen worden gemaakt, echt worden nagekomen.

Ze zal ook zelf naar Afghanistan gaan en de resultaten van de missie voortdurend met de achterban delen. ''We hopen dat het een succesvolle missie wordt.''

Ze zei trots te zijn op haar partij die volgens haar heeft aangetoond over de inhoud te gaan en betrokken te zijn. Ze wees erop dat de GroenLinksleden van mening kunnen verschillen maar wel dezelfde idealen blijven delen. Ze hoopt dan ook dat zij allen lid blijven van de partij.

Spannend

Sap zei dat ze deze dag vol vertrouwen tegemoet heeft gezien maar ze vond het wel spannend. Haar leiderschap van de fractie, dat pas zes weken oud is, heeft volgens haar niet ter discussie gestaan.

Ze hoorde dat vooraf in de gesprekken met de meest kritische personen binnen de partij die ook de moties hebben ingediend. Het gaat hen puur om de inhoud en niet om de personen, zei ze.

Ook hoeft de kwestie-Kunduz geen belemmering te zijn voor de linkse samenwerking met de PvdA, waarover gesproken wordt. Sap zei dat ze de afgelopen week ''een goed gesprek'' heeft gehad met PvdA-leider Job Cohen. De partijen kunnen van mening verschillen, maar links deelt veel meer idealen, zei Sap.

Van Gent

Kamerlid Ineke van Gent er een goed debat is gevoerd tijdens het congres. Van Gent keerde zich eerder als enige van de fractie tegen de missie, maar constateerde zaterdag dat er geen verdeeldheid is.

''Op dat moment was het negen tegen een'', verwees ze naar de besluitvorming in de tienkoppige Tweede Kamerfractie van GroenLinks. ''Nu is het weer tien fractieleden die samen aan de slag gaan.''

Van Gent zei blij te zijn dat er binnen GroenLinks ruimte is voor ieders standpunt en dat na de discussie de rijen worden gesloten. ''Niemand wil dat GroenLinks schade wordt berokkend.''

Oud-fractieleider Femke Halsema van GroenLinks wil niet ingaan op het besluit van haar oude collega's in de Kamer. Ze wil haar opvolgster Jolande Sap op geen enkele manier voor de voeten lopen, zo liet Halsema op het partijcongres weten.

Volg reacties op Twitter via NUlive.

GroenLinks-congres