DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zullen op een andere datum worden gehouden. De oorspronkelijke datum, 5 maart, is Aswoensdag en de eerste dag na carnaval en stuit op bezwaren in vooral Limburg.

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) gaat de kieswet wijzigen om de stembusgang met een aantal dagen te vervroegen of uit te stellen.

Onder anderen Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, voorziet praktische bezwaren bij verkiezingen op die dag, onder meer omdat veel gemeentehuizen na carnaval gesloten zijn.

Donner toonde zich vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad gevoelig voor het verzoek maar constateert dat de wet er wel voor moet worden aangepast.

Hij gaf aan dat de verkiezingen volgens de wet alleen mogen worden vervroegd. Maar ervoor is het vakantie in Noord-Nederland en daarom is het volgens Donner niet wenselijk om de gemeenteraadsverkiezingen vroeger te houden.

Attent

Vicepremier Maxime Verhagen, zelf katholiek, noemde het na afloop van de ministerraad ''buitengewoon attent van minister Donner dat hij rekening houdt met de gevoelens van het katholieke volksdeel.

"Juist Aswoensdag is een dag van reflectie en voorbereiding op een zinvol leven en tegelijk stilstaan bij het feit dat we dankbaar mogen zijn voor wat we allemaal hebben.''

Gelegenheid

Verhagen vindt dat mensen de gelegenheid moeten hebben om naar de kerk te gaan en zich voor te bereiden op de vastentijd.

Hij kan zich wat voorstellen bij de geluiden dat veel Limburgers vanwege een kater na het carnaval minder genegen zouden zijn naar de stembus te gaan. ''Ik moet zeggen dat ik niet geheel uitsluit dat sommigen ietwat duf zijn.''

Biddag

Het is niet voor het eerst dat de gemeenteraadsverkiezingen op een voor een deel van de bevolking niet-gelukkige dag vallen. In 2006 waren ze op 8 maart, de biddag voor gewas en arbeid.

Om met name behoudende protestanten op die biddag gelegenheid te geven naar de kerk te gaan, gingen de verkiezingen toen een dag naar voren.