DEN HAAG - Zieke uitgeprocedeerde asielzoekers die op medische gronden een verblijfsvergunning hadden aangevraagd, kunnen blijven rekenen op onderdak. Tot nu toe hadden ze geen recht op opvang.

Dat heeft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het gaat om asielzoekers die Nederland niet in komen, maar nog mogen blijven zolang ze in een medische procedure zitten.

De Tweede Kamer vond op initiatief van de PvdA dat ze dan ook recht zouden moeten hebben op opvang.

Om te bekijken of misbruik van deze regeling te voorkomen viel, konden de zieke asielzoekers vorig jaar bij wijze van proef om opvang vragen.

Aanvraag

Ze moesten een medisch dossier inleveren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die dan snel besliste over de aanvraag.

Leers stelt nu vast dat er maar weinig vreemdelingen voor in aanmerking kwamen. Ongeveer 230 ex-asielzoekers kregen bericht dat ze om opvang konden vragen. Uiteindelijk zijn nog geen tien aanvragen direct ingewilligd. Door de lage aantallen is misbruik goed tegen te gaan, verwacht de minister. Daarom kunnen zieke asielzoekers voortaan opvang krijgen.