DEN HAAG - Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) wil nog niet melden op welke snelwegtracés per maart mag worden geëxperimenteerd met de hogere maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

''Voor 1 maart kom ik met een brief. Voor die tijd ga ik niet op conceptbrieven in'', zei ze vrijdag na afloop van de ministerraad.

In het regeerakkoord is afgesproken dat, op plaatsen waar dat mogelijk is, de snelheid omhoog moet kunnen met 130 kilometer als maximum in plaats van de huidige 120 kilometer. Om te kijken hoe dat uitpakt, moeten per maart proeven worden gehouden.

In diverse media verschenen deze week berichten over waar die proeven gehouden zullen worden. Onder meer de Afsluitdijk (A7) werd genoemd.

Op de korrel

De A6 tussen Almere en Joure, de A2 (Everdingen-Deil) en A16 (Moerdijk-Breda) zou ze eveneens op de korrel hebben voor de testfase. De VVD-bewindsvrouw wil nog niet zeggen of op de genoemde tracés inderdaad het gaspedaal dieper mag worden ingetrapt.

Deze trajecten zouden in conceptbrieven worden genoemd, maar de ministerraad moet nog instemmen met haar definitieve plan. In het regeerakkoord is overigens niet alleen de verhoging van 120 naar 130 kilometer een streven. Ook het verhogen van bijvoorbeeld 100 naar 120 kilometer is een wens van de VVD, het CDA en gedoogpartij PVV.