DEN HAAG - Het kabinet moet de Europese Unie oproepen zich te verzetten tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag een voorstel van die strekking van de SGP, het CDA en de ChristenUnie.

Duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen komt volgens de fracties niet dichterbij als de Palestijnse autoriteiten eenzijdig een Palestijnse staat uitroepen.

De partijen willen ook dat de EU de Palestijnse leiders oproept om directe onderhandelingen met Israël te hervatten.

De eventuele oplossing van het conflict moet recht doen aan de Palestijnse problemen en ook een erkenning van een democratische, Joodse staat omvatten, aldus de fracties.

Behalve door het CDA, de ChristenUnie en de SGP werd de motie ook gesteund door de VVD, PVV en PvdA.