DEN HAAG - GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap lag donderdagavond flink onder vuur tijdens een bijeenkomst van haar partij in Amsterdam.

''Meganaïef’’, was een van de oordelen. ''Het meest dramatische en slechte besluit uit de geschiedenis van GroenLinks’’, oordeelde een andere criticus.

Een ander verweet de fractie de hoogmoed van het muisje dat samen met een olifant over een brug loopt en dan zegt: ''Wat stampen we hard hè.’’ En: ''Hoe stel je je in godsnaam voor dat de fractie de stekker uit de missie trekt.’’

Sap zei daarop dat ze ervan uitgaat dat als de missie niet zo loopt als bedoeld en toegezegd, de Tweede Kamer aan de bel zal trekken, mocht het kabinet niet zelf ingrijpen. Als het kabinet in zo’n geval de militairen niet terugtrekt, zal Sap niet aarzelen om het kabinet daar in een motie toe te dwingen, zei ze na afloop.

Steunbetuigingen

In de bijeenkomst verdedigde Sap zich en kreeg ook steunbetuigingen uit de zaal. Zo prees iemand de fractie omdat die zonder last en ruggenspraak zijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger heeft genomen.

Sap stelde na afloop dat ze ''stevige en kritische’’ vragen had gehad, maar tegelijk ook eenheid onder de GroenLinksers had gevoeld.

Eigen verantwoordelijkheid

Het verwijt dat ze alle tegengeluiden uit de partij aan haar laars had gelapt en zo de partij van de fractie heeft vervreemd, pareerde ze door te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de fractie.

''We hebben geluisterd en alles meegenomen in onze afweging, maar luisteren betekent niet dat je precies doet wat iemand zegt.’’ Eerder op de avond kreeg ze applaus voor die uitleg.

Sap had toen ook al gezegd dat ze de peilingen, die erop wijzen dat kiezers van GroenLinks naar de PvdA en SP overlopen, niet leuk vindt. ''Maar dat is wel te verdragen. Het zou niet te verdragen zijn als ze naar rechts zouden gaan.’’

Partijcongres

Eerder op de dag kwam uit een peiling van Maurice de Hond naar voren dat de achterban van GroenLinks niet verwacht dat Sap zaterdag op het partijcongres wordt afgezet als fractievoorzitter vanwege haar steun aan de nieuwe Afghanistanmissie van het kabinet.

Van de ondervraagde GroenLinks-stemmers zegt 63 procent respect te hebben voor het optreden van Sap in het debat over de missie. Een krappe meerderheid van 53 procent denkt dat Sap het partijcongres zal overleven.

Achtentwintig procent denkt dat er een motie van afkeuring tegen de Kamerfractie wordt aangenomen, maar dat dit geen gevolgen zal hebben voor de positie van Sap.

Hoger cijfer

Een ruime meerderheid van de GroenLinks-achterban (68 procent) is nog altijd tegen de Afghanistanmissie. Het rapportcijfer dat GroenLinks-kiezers Sap geven, is een 5,4.

Vóór het Afghanistandebat was dat nog een 7,5. Opvallend is dat Sap nu een hoger cijfer krijgt van kiezers van VVD, CDA en D66 dan van haar eigen achterban. In de peiling van De Hond staat GroenLinks op acht zetels. Dat betekent een verlies van drie zetels.