DEN HAAG - Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal heeft volgens diverse partijen in de Tweede Kamer in de zaak-Bahrami flinke steken laten vallen.

Volgens diverse partijen heeft de minister te veel vertrouwd op de lagere diplomatieke niveaus.

Zo had hij na de uitspraak van het doodvonnis geen contact gezocht met zijn Iraanse ambtsgenoot, maar nam hij contact op met de Iraanse ambassadeur. Ook de diplomatieke handelwijze op Europees niveau bleef beperkt.

Rosenthal liet donderdag weten zich misleid te voelen door de Iraanse autoriteiten. Bahrami werd zaterdag geëxecuteerd terwijl de Iraanse ambassadeur in Nederland de dag ervoor nog had verzekerd dat er nog tijd was.

Motie van afkeuring

ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks willen donderdagmiddag van de minister in een spoeddebat uitsluitsel over zijn handelen in deze zaak.

PvdA-Kamerlid Frans Timmermans sluit een motie van afkeuring of motie van treurnis tegen de minister niet uit. "Het wordt voor Rosenthal een lastig debat, verwacht ik. Het is allemaal niet fraai."

Megafoondiplomatie

Volgens SP'er Harry van Bommel heeft Rosenthal onterecht vastgehouden aan 'stille diplomatie'. "Terwijl we uit de ervaring van het proces tegen Al Mansouri weten dat megafoondiplomatie werkt."

Timmermans noemt het een 'fundamentele inconsequentie' dat Rosenthal zich misleid zegt te voelen op basis van de informatie afkomstig van deze ambassadeur. "Terwijl hij uit ervaring wist dat deze Iraanse ambassadeur onbetrouwbaar was."

GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed vindt dat Rosenthal ook contact had moeten opnemen met landen als Turkije en Syrie om te pogen het doodsvonnis ongedaan te maken.

Amateurisme

Timmermans zegt verder te schrikken van het 'amateurisme' waarmee Buitenlandse Zaken is omgegaan met de sanctiewetgeving ten opzichte van Iran.

"Toen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vorig jaar naar Nederland wilde komen moest er gebeld worden met de Amerikanen om te vragen hoe het ook al weer zat met de sancties tegen Iran."

D66 en PvdA stellen dat dit de gelegenheid bij uitstek was geweest om de zaak direct bij het regime aanhangig te maken.

VVD-Kamerlid Atzo Nicolai ziet op basis van het donderdag door het ministerie aan de Kamer gestuurde feitenoverzicht  geen aanleiding te twijfelen aan de handelswijze van Rosenthal.

Internationaal Gerechtshof

El Fassed wil dat minister Rosenthal onderzoekt of er bij het Internationaal Gerechtshof een zaak aanhangig gemaakt kan worden hoe er internationaal moet worden omgegaan met dubbele nationaliteiten.

Bahrami was in het bezit van een Nederlands en een Iraans paspoort. De Iraanse autoriteiten erkennen het dubbele paspoort echter niet, waardoor het voor Nederland moeilijk was invloed uit te oefenen op het proces.

Juridische bijstand

D66 wil dat Nederlanders die in het buitenland het risico lopen de doodstraf te krijgen eerder juridische bijstand krijgen. Nu wordt over het algemeen slechts consulaire hulp geboden.

"Wij moeten garant staan voor een juridisch vangnet in het geval de verdachte hiertoe zelf niet in staat is", aldus D66-leider Alexander Pechtold. Ook PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie willen dat eerder juridische bijstand kan worden gegeven.

Marteling

PVV-Europarlementariër Barry Madlener wil dat de Europese Commissie een spoedonderzoek instelt naar de dood van Bahrami.

Volgens buitenlandse bronnen zou de Iraans-Nederlandse namelijk niet zijn opgehangen, maar doodgemarteld.

Diverse fracties roepen het kabinet daarom op ervoor te zorgen dat het lichaam van de vrouw snel ter beschikking wordt gesteld aan haar familie.