DEN HAAG - De Nederlandse regering was van plan om tot op het hoogste niveau in de bres te springen voor Zahra Bahrami om haar te redden van de strop.

Maar doordat Iran tot op het laatste moment onjuiste informatie gaf over de rechtszaak van de Nederlands-Iraanse vrouw, kon haar advocaat geen hoger beroep aantekenen of gratieverzoek meer indienen, dat Nederland had willen steunen.

Dat valt op te maken uit een brief die minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken donderdag aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Uit een feitenrelaas vanaf voorjaar 2010, toen bekend werd dat een Nederlandse onderdaan was gearresteerd, doemt een beeld op waarin de Iraanse autoriteiten Nederland geen of verkeerde informatie gaven.

Bahrami werd zaterdag plotseling geëxecuteerd terwijl de Iraanse ambassadeur Abadi in Nederland de dag ervoor nog had verzekerd dat er niets was veranderd en dat er nog tijd was.

Geen contact

Rosenthal van heeft door de onjuiste informatie in de afgelopen tijd geen contact met zijn Iraanse collega gehad over het lot van Bahrami.

Om dezelfde reden zijn er ook geen andere diplomatieke contacten op nog hoger niveau dan de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken geweest.

Opheldering

Rosenthal had vorige maand wel de Iraanse ambassadeur in Nederland ontboden om opheldering te krijgen over het lot van Bahrami.

De vrouw werd in Iran officieel ter dood veroordeeld voor drugshandel en -bezit. De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met Rosenthal (Buitenlandse Zaken) over de executie van Bahrami.

Alle middelen

Daarbij gaat het vooral om de vraag of de bewindsman voldoende heeft gedaan om die te voorkomen. Rosenthal heeft in de afgelopen dagen herhaaldelijk benadrukt dat alle middelen zijn aangegrepen om Bahrami te helpen en dat daarbij geen kans onbenut is gelaten.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot heeft op verzoek van vrienden van Bahrami op persoonlijke titel contact gezocht met de Iraanse ambassadeur.

Rosenthal wist niets van die bemiddelingspoging. Bot heeft hem daarover ook niet geïnformeerd, aldus Rosenthal. ''Hij heeft volledig op eigen initiatief gehandeld'', stelt de minister.