DEN HAAG - De Tweede Kamer wil meer inzicht krijgen in de onderwijsproblematiek in krimpregio's.

Tijdens een speciaal belegde hoorzitting zal deskundigen en betrokken partijen gevraagd worden naar de onderwijsonwikkelingen in die landelijke gebieden waar leegloop van mensen dreigt.

Dat bepaalde de Kamercommissie voor onderwijs donderdag.

‘Samenwerkingsschool’

In veel plattelandsgemeentes dreigen scholen te verdwijnen, omdat de klassen leeglopen.

De Tweede Kamer stemde eerder in met een wetsvoorstel van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om scholen de mogelijkheid te geven een zogenoemde ‘samenwerkingsschool’ tot stand te brengen.

Leefbaarheid

Voor kleine schooltjes bijvoorbeeld in gebieden die te maken hebben met bevolkingskrimp, kan deze wet de oplossing zijn om zowel openbaar als bijzonder onderwijs aan te blijven bieden, wanneer sluiting dreigt.

Volgens de minister is dat onder meer goed voor de leefbaarheid van het platteland en de krimpregio’s.

Perspectief

Naast de samenwerkingsschool neemt het kabinet andere maatregelen om kleine scholen in krimpregio’s toch open te houden.

Zo kan de minister sinds 1 januari een school met minder dan 23 leerlingen openhouden wanneer de school kwalitatief goed is en er perspectief is dat het aantal leerlingen weer toeneemt.