AMSTERDAM – Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt niet langer de plannen voor een centrale opslag van vingerafdrukken.

De fracties van PvdA, VVD en de ChristenUnie hebben hun mening herzien en scharen zich nu bij de tegenstanders.

Kamerleden van die partijen bevestigen berichtgeving daarover in de Volkskrant. ''Ons standpunt is veranderd van ‘ja mits’, naar ‘nee, tenzij’’’, zegt PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen.

Ook de VVD vindt nu bij monde van Kamerlid Jeanine Hennis dat er te veel risico’s kleven aan de centrale database. Eerder waren partijen als de SP, GroenLinks en D66 al tegen.

Paspoortwet

De database met biometrische gegevens van alle Nederlanders komt voort uit de nieuwe paspoortwet waar de Kamer begin 2009 mee instemde.

Sindsdien is veel gewaarschuwd voor de risico’s van een centrale database die toegankelijk zou worden voor functionarissen met een opsporingstaak.

Nederland

Heijnen zegt dat er sinds de instemming van de PvdA twee jaar geleden veel gebeurd is. Zo bleek dat Nederland een van de weinige EU-landen is die deze vorm van data-opslag overweegt.

De Eerste Kamer bleek kritisch en er volgden rapporten van de WRR en privacywaakhond CBP. De inlichtingendienst AIVD waarschuwde voor hackers.

''Misschien zijn we te lichtvaardig geweest. We zijn nu tegen de database, tenzij minister Donner ons helemaal kan geruststellen.’’

Donner

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) beraadt zich naar aanleiding van vragen van de Kamer nog op nieuwe stappen rond de database. Maar hij heeft ook de steun van de VVD verloren.

Met de komst van Jeanine Hennis is de regeringspartij veel kritischer op het gebied van privacybescherming.

Hennis was als Europarlementariër al een van de strijders voor bescherming van de persoonsgegevens van burgers en als Kamerlid gaat ze op die voet verder. Zij gaat er van uit dat Donner de eerdere plannen vanwege de enorme risico’s afblaast.

Donner zegde de Kamer vorig najaar toe geen ‘onomkeerbare stappen’ te zetten bij het onderzoek naar een centrale database.