DEN HAAG - Kinderen die problemen hebben thuis moeten niet al te snel onder toezicht komen te staan. Het kabinet wil ook toezicht mogelijk maken bij minder zware problemen, maar de Tweede Kamer zit daar niet op te wachten.

Een meerderheid wil dat het onder toezicht stellen van kinderen gereserveerd blijft voor ernstige gevallen.

Dat bleek woensdag tijdens een debat over nieuwe maatregelen op het gebied van jeugdbescherming.

Nu kan een rechter een kind onder toezicht laten stellen als het kind binnen het gezin ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Het kabinet wil dat de maatregel eerder kan worden opgelegd, maar de Kamer ziet dat niet zitten.

Het onder toezicht stellen levert nu te weinig op en de jeugdzorg is niet goed genoeg op orde om de extra kinderen op te vangen. Door de grotere reikwijdte van de maatregel zouden meer kinderen er mee te maken krijgen. Ook leven er principiële bezwaren: de overheid zou niet al te snel in een gezin moeten ingrijpen.

Maatregel niet uitbreiden

Regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV stellen voor de maatregel niet uit te breiden. De PvdA was wel altijd voor eerder ingrijpen, maar vindt dat er dan ook lichtere maatregelen moeten kunnen worden opgelegd.

Omdat dit in de huidige wet nog niet goed mogelijk is, steunt PvdA'er Jeroen Dijsselbloem het voorstel om de maatregelen beperkt te houden.

Zijn partij is pas voor een snellere ondertoezichtstelling als deze ook voorwaardelijk kan worden opgelegd. Als ouders bijvoorbeeld voldoen aan de verplichting opvoedingsondersteuning te aanvaarden, kunnen zij nog onder de maatregelen uit. Ook het CDA denkt in deze richting.