AMSTERDAM - Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker (CDA) heeft met subsidiegeld onder meer een hectare bos aangeplant en struweelhagen en een eikenlaan aangelegd. Hij is er trots op.

Dat schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dagblad Trouw bracht dinsdag naar buiten dat Bleker in 2006 bijna 175 duizend euro natuursubsidie heeft ontvangen.

De subsidie is een vergoeding voor de waardedaling van tachtig procent die ontstaat als landbouwgrond wordt omgezet in natuur.

Uiteindelijk kregen Bleker en zijn toenmalige echtgenoot bijna 144 duizend euro voor de waardedaling en ruim dertigduizend euro voor de inrichting van zijn negen hectare in het Groningse Vlagtwedde.

In functie

Nog niet het hele bedrag is verstrekt, waardoor Bleker ook in functie als staatssecretaris nog geld ontvangt.

Hij heeft het beheer en het eigendom van zijn onroerend goed inmiddels overgedragen en belooft er tijdens zijn ambtstermijn niet meer betrokken bij te zijn.

Subsidieregeling

Bleker maakte gebruik van de subsidieregeling die erop gericht is agrariërs en particulieren actief te betrekken bij het instandhouden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Direct nadat hij was benoemd tot staatssecretaris, zette hij de ontwikkeling van de EHS stop. Hij besloot ook fors te bezuinigingen op de subsidies voor natuurontwikkeling.

Trots

Zelfs is hij 'trots' op wat hij en zijn familie hebben kunnen doen en moedigt andere particulieren en agrariërs aan zelf aan de slag te gaan voor de natuur.

"Dat is ook de lijn van het regeerakkoord waarin wordt ingezet op het versterken van agrarisch en particulier natuurbeheer."