DEN HAAG - Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten vindt een meldplicht niet de aangewezen manier om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

Ze kiest liever voor een verplichte meldcode voor mensen die met kinderen werken, meldt ze de Tweede Kamer woensdag.

De meldcode in combinatie met voldoende kennis om problemen te kunnen signaleren, ziet ze als een betere aanpak van geweld in huiselijke kring dan een meldplicht. In het buitenland leidt zo'n meldplicht namelijk tot veel ongegrond alarm, zonder dat het geweld afneemt, zo blijkt uit onderzoek.

De Kamer kan zich nog voor de zomer buigen over een wetsvoorstel voor de verplichte meldcode, kondigt Veldhuijzen van Zanten aan.

Meldcode

Ze wil daarin ook opnemen dat professionals die met kinderen werken indien nodig verplicht moeten bijscholen, zodat ze de meldcode kunnen gebruiken.

Veldhuijzen van Zanten zet zo de door voormalig minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en oud-staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) ingezette koers voort. Het vorige kabinet vond dat professionals zich bewuster moesten zijn van signalen van mishandeling en meende dat melden regel zou moeten zijn in plaats van uitzondering.

Plicht

In het huidige kabinet denken CDA en VVD echter anders over de beste aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De VVD wil een meldplicht als mensen die met kinderen werken het idee hebben dat er sprake is van misbruik of mishandeling.

Volgens het CDA werkt een meldplicht niet en is het aan bijvoorbeeld artsen om te bepalen of er bij een kind met letsel sprake is van mishandeling.

Functioneren

In het regeer- en gedoogakkoord was al een meldplicht aangekondigd voor ouderen die in een instelling verblijven en daar door een medewerker worden mishandeld.

Dat raakt het hart van het functioneren en de kwaliteit van de zorg van de instelling, vindt Veldhuijzen van Zanten. De meldplicht moet voorkomen dat instellingen mishandeling niet melden omdat ze bang zijn zo hun goede naam te verspelen. Diezelfde meldplicht geldt al in de jeugdzorg.