BRUSSEL - Het plan van het kabinet-Rutte om de sluizen in het Haringvliet niet gedeeltelijk open te zetten, is mogelijk in strijd met de EU-milieuwetgeving.

Dat geldt ook voor de herziening van besluiten over het onder water zetten van de Hedwigepolder. De Europese Commissie zal passende maatregelen treffen als Nederland zijn verplichtingen niet nakomt.

Dat heeft eurocommissaris Janez Potocnik (Milieu) woensdag geantwoord op vragen van EU-parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66).

Potocnik reageerde ook op het mogelijk afzien van eerder gemaakte afspraken over het aanleggen van verbindingen tussen beschermde natuurgebieden.

Belangrijk instrument

Volgens de commissaris zou dit betekenen dat Nederland afziet van een belangrijk instrument dat nodig is om de ecologische samenhang van het Europees Natura 2000-netwerk te verbeteren.