DEN HAAG - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) en vertegenwoordigers van studenten in het hoger onderwijs zijn in een direct gesprek geen stap dichter tot elkaar gekomen.

De plannen rondom langstudeerders blijven een groot struikelblok, bleek wederom tijdens het periodieke overleg woensdag.

Zijlstra wil dat studenten die om wat voor reden dan ook meer dan een jaar studievertraging oplopen, 3000 euro extra collegegeld betalen. Die regeling moet komend collegejaar al ingaan en gaat ook gelden voor studenten die nu al vertraging hebben opgelopen.

De studenten zijn er fel op tegen omdat er volgens hen tal van goede redenen zijn waarom een student langer over zijn studie doet, zoals bijvoorbeeld ziekte, bestuursfuncties of een stage in het buitenland.

Maatschappij

''Het is niet de taak van de maatschappij om de studie te financieren van een student die besluit meer dan een jaar iets anders te gaan doen'', zei Zijlstra.

De Raad van State boog zich over het wetsvoorstel en had sterke bedenkingen bij de langstudeerregeling voor studenten, maar ontraadde het niet. Zijlstra diende dinsdag zijn wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

''Het lijkt wel of hij doofstom is voor onze argumenten'', zegt Sander Breur, voorzitter van de studentenvakbond LSVb. ''Tijdens het spel veranderen de spelregels. Het is een onredelijk wetsvoorstel.''

Investering

Zijlstra snapt het standpunt van de studenten. ''Natuurlijk doet bezuinigen pijn. Maar er wordt wel eens vergeten dat het ook een investeringsmaatregel voor het hoger onderwijs betreft. We hebben momenteel niet de luxe om zes jaar te wachten.''

Het voorstel wordt op een later tijdstip besproken door de Tweede Kamer en gaat vervolgens naar de Eerste Kamer. ''Ik vertrouw erop dat de Eerste Kamer dit tegen gaat houden'', aldus Guy Hendricks, voorzitter van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg).

''Wij doen alles wat in onze macht ligt om dit tegen te houden.''

Protest

Op 21 januari trokken duizenden studenten en hoogleraren naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de bezuiniging van 370 miljoen euro in het hoger onderwijs. Zijlstra sprak daar ook nog tegen een boeroepende menigte.

''Ik wil nogmaals mijn complimenten geven aan de organisatie daar.'' Dat de staatssecretaris iets in zijn gezicht gegooid kreeg, deed hij af met een grapje. ''Die persoon kon wel goed mikken.''