DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van het Spaarfonds AOW, omdat er niet echt gespaard geld inzit voor het toenemend aantal ouderen.

Dat bleek woensdag na een rondetafelgesprek in de Kamer met professor Bas Jacobs, directeur Henk Brouwer van De Nederlandsche Bank (DNB) en oud-staatssecretaris Frank de Grave van Sociale Zaken.

VVD-Kamerlid Helma Neppérus wees erop dat haar fractieleider Stef Blok in 2009 al een motie heeft ingediend om het AOW-fonds op te heffen.

Zijn motie kreeg toen alleen steun van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren en dat was te weinig.

Voorbereiden

CDA'er Eddy van Hijum zei dat zijn partij de afschaffing zorgvuldiger wilde voorbereiden. Hij wil nu nog een apart debat over het fonds en de financiering van de AOW. Volgens PvdA-Kamerlid Roos Vermeij moet het wel lukken het Spaarfonds AOW met de begroting van 2012 op te heffen.

De studiegroep Begrotingsruimte stelt al jaren dat door het AOW-fonds onterecht het beeld kan ontstaan dat het vergrijzingsprobleem wordt opgelost. Stortingen in het AOW-spaarfonds bestaan alleen in de boekhouding, omdat het geld elders in de Rijksbegroting weer wordt uitgegeven.

Papieren constructie

Het kabinet liet eind vorig jaar weten het advies van de studiegroep ''deze papieren constructie niet te continueren'' over te nemen.

Professor Jacobs noemde woensdag het in 1998 ingestelde fonds ''je reinste volksverlakkerij''. Volgens hem moeten politici ''oprecht excuses aanbieden voor het misleiden van de burger''. In zijn ogen heeft de politiek nagelaten geld te sparen en te lang gewacht met maatregelen, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd om de kosten te drukken.

Misleidend

De Grave heeft als staatssecretaris na een amendement van PvdA'er Jan van Zijl in 1998 het fonds ingesteld. Hij sprak tegen dat mensen zijn misleid. Hij zei gewaarschuwd te hebben dat het fonds alleen maar in beeld brengt wat de oplopende AOW-kosten zijn. Daarbij zou hij hebben verteld dat bezuinigingen nodig zijn en dat mensen meer aan het werk moeten om de kosten op te vangen.

Volgens DNB-directeur Brouwer mag het opheffen van het fonds geen discussiepunt meer zijn. Het is volgens hem nu zaak de staatsschuld terug te brengen en de AOW-leeftijd te verhogen om de toenemende vergrijzing aan te kunnen.