BRUSSEL - Luchtvaartmaatschappijen moeten gegevens van passagiers die de EU verlaten of binnenkomen doorgeven aan de lidstaat van vertrek of aankomst.

De gegevens worden geanalyseerd en opgeslagen met het oog op het bestrijden van zware criminaliteit en terrorisme.

De privacy van de passagiers moet gewaarborgd zijn en hun rechten dienen volledig te worden beschermd.

Dat staat in een voorstel dat eurocommissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) woensdag heeft gepresenteerd.

Misdaden

Het schrijft voor dat de passagiersgegevens uitsluitend voor het bestrijden van misdaden mogen worden gebruikt.

Eén maand na de vlucht moeten de lidstaten de data anonimiseren en ze mogen ze niet langer dan vijf jaar bewaren.

In 't Veld

D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld noemt het voorstel een duidelijke verbetering vergeleken met een eerder plan van de Europese Commissie. Daarin stond onder meer dat de passagiersgegevens dertien jaar opgeslagen konden worden.

Ook heeft de Europese Commissie nu duidelijker omschreven voor welke categorie ernstige criminaliteit de data gebruikt mogen worden.

In 't Veld verwacht overigens wel dat het Europees Parlement het nog verder zal aanscherpen. Ook de EU-lidstaten moeten nog over het voorstel oordelen.

Glijdende schaal

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini keurt de plannen af. Zij vindt dat privacybescherming in de EU zich op een glijdende schaal bevindt door het opslaan en uitwisselen van passagiersgegevens.

Sargentini spreekt over een zinloze en buitenproportionele maatregel waarvan het nut onduidelijk is.