DEN HAAG - Vogelbescherming Nederland levert woensdag 56.000 steunbetuigingen aan een actie tegen het natuurbeleid van het kabinet-Rutte af in Den Haag. De natuurclub maakt zich zorgen over de regeringsplannen voor de natuur en de vogels.

De vereniging vroeg iedereen de afgelopen maanden een nieuwjaarsboodschap te sturen onder het motto: Fluit dit kabinet terug! Geef de vogels en natuur een toekomst.

De vereniging is bezorgd, omdat de natuur naar haar mening wordt gekortwiekt en vogels daarvan de dupe worden.

Vogelbescherming Nederland zegt dat er meer ganzen doodgeschoten gaan worden, dat de 'ontvogeling' op het platteland doorgaat en dat trekvogels verhongeren.

De bedoeling is dat staatssecretaris Henk Bleker de boodschappen in ontvangst neemt.